خدمات تراشکاری

“تراشکاری و ساخت انواع قطعه مطابق درخواست و نقشه.

تراشکاری با دستگاه های نیمه اتوماتیک و CNC.

تراشکاری متریال فلزی، غیر فلزی، انواع قطعات کوچک و بزرگ.

سنگ زنی و پرداخت.

لبه سازی انواع لوله جهت جوشکاری مطابق استاندارد.”

خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری