برش لیزر و پلاسما

برشکاری لیزر با گاز اکسیژن و نیتروژن.

برشکاری لیزر متریال آهنی و استیل.

برشکاری متریال اهنی و استیل تا ضخامت 15 میلیمتر.

برشکاری پلاسما.

برش لیزر و پلاسما
برش لیزر و پلاسما
برش لیزر و پلاسما
برش لیزر و پلاسما