جوشکاری CO2

جوشکاری متریال کربن استیل و استنلس استیل.

جوشکاری CO2 با دستگاه در محل.

 
تهیه نمونه PQR لوله و ورق.

جوشکاری پایپینگ و استراکچر.

جوشکاری CO2
جوشکاری CO2
جوشکاری CO2
جوشکاری CO2
جوشکاری CO2